Available Filters
iRoof SNAP LOCK

iRoof SNAP LOCK

product8_t

แผ่น metal sheet SNAP LOCK สำหรับแผ่นผนังและหลังคาแบบ Standing Seam Profile ด้วยรูปแบบรูปลอนที่มีความเรียบง่าย ที่มีความเรียบง่ายทั้งรูปแบบลอนและวิธีการติดตั้งที่ลงตัว รูปแบบท้องลอนที่กว้างและสันลอนขนาดใหญ่ ทำให้สามารถระบายน้ำฝนได้ดี รวมถึงการผลิตที่สั่งเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นด้วยสันลอนเล็กที่ท้องลอน ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งที่ง่ายกว่าหลังคาแบบ Standing Seam Profile ในแบบอื่นๆ

product8_d

จุดเด่น

  • เหมาะสำหรับการใช้เป็นหลังคาและผนัง
  • เป็นระบบหลังคาและผนังระบบผสมระหว่างระบบ Bolt & Boltless System ที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้อย่างดี
  • มีความสวยงามความแบบ Standing Seam และวิธีการติดตั้งที่ง่ายแบบหลังคาระบบยิงสกรู ของเมทัลชีททั่วไป
  • ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ใช้ขั้นตอนและเครื่องมือในการติดตั้งน้อย โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขายึดแผ่น (Connector)
  • ผลิตความกว้างทองลอนของแผ่นไว้อย่างคงที่ ทำให้ง่ายในการคำนวณจำนวนการใช้งานของแผ่น
  • ท้องลอนที่ใหญ่ ระบายน้ำฝนได้ดี จึงเหมาะสำหรับงานหลังคาสำหรับอาคารขนาดใหญ่
  • สั่งผลิตได้หลากหลาย สำหรับสีสัน พื้นผิว และความหนา ได้ตามความต้องการในการใช้งาน
  • สั่งผลิตเพิ่มสันลอนเล็กที่ท้องลอน เพื่อเสริมเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นให้มากขึ้น
  • ผลิตความยาวของแผ่นได้ยาวถึง 12 เมตร โดยขึ้นอยู่กับความหนาและหน้ากว้างของแผ่น
หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: ,